top of page
לאתר.jpg

׳מבעד עין אפורה׳. בימוי: יולי שילוח, הפקה: רועי ברקת, בתמונה: מיכאל מושונוב, דביר מזיא, יובל יונש

מה שבטוח -

המרכז לבטיחות רגשית

ביצירה

בעולם כיום כבר מבינים שבמרחבים המיועדים ליצירה - בין אם היא עצמאית או כזו המתקיימת בתוך מסגרת לימודית -

קיימת רמת סיכון גבוהה מבחינה רגשית לכל המעורבים.ות בתהליך. נדרשת התמודדות עם לא מעט שאלות, מורכבויות ואתגרים ברמה הבינאישית, האתית והמעשית, במיוחד כאשר היצירה כוללת עיסוק בתכנים נפיצים כגון: אינטימיות, מיניות, מגדר, עיסוק בטראומות עבר ואלימות.

מרכז מה שבטוח הוקם בשנת 2022 ע״י ערגה יערי, מייסדת תחום ניהול האינטימיות בתעשיית הקולנוע, הטלוויזיה והבמה בישראל, במטרה לקדם ולהטמיע את הערך של בטיחות רגשית והכלים לביסוסה ביצירה המתקיימת בתעשייה המקומית וכן באקדמיה ובמערכת החינוך - במסלולים ייעודיים בחטיבות ביניים ותיכונים ובבתי ספר גבוהים לקולנוע, אמנויות המסך, תיאטרון, אמנות פלסטית, מחול ומוסיקה.

המרכז מביא לראשונה לישראל את השיטות העדכניות ביותר כיום בעולם לביסוס מרחבי למידה ויצירה בטוחים רגשית.

הן מקנות דרכים להתמודדות עם האתגרים שבהובלת מרחבים אמיצים, המבוססים על תקשורת מיטיבה והסכמה אמיתית, באמצעות גיבוש והגדרת הסכמים קבוצתיים, מיכלי עבודה, תרגילים ותהליכי עבודה מובנים.

 

שיטות אלו מיושמות בגישה מיודעת טראומה והן חוברות יחדיו על מנת לסייע הן למי שמוביל מרחבים אלו, כגון - מורים.ות, מנהלים.ות, במאים.יות ומפיקים, והן לתלמידים.ות, סטודנטים.יות או שחקנים.יות, לגעת בנושאים רגישים ונפיצים העולים תדיר במסגרת תהליך היצירה או במרחב הכיתתי. הן מיועדות לגשר על פערים, להנכיח צרכים מגוונים ולעיתים אף מנוגדים ולסייע בפתרון קונפליקטים תוך ניהול תקשורת מיטיבה ושיח קשוב ומכבד.

bottom of page