top of page
מלינקדאין.jpg

חוגי בית ודיור מוגן

חט״ב ובתי״ס תיכון

אקדמיה

ארגונים וחברות

הרצאות_ערגה יערי_2023-4.jpg
המלצות _הרצאות.jpg
סדנאות והרצאות המרכז

הסדנאות וההרצאות מותאמות לצרכים של קהל היעד ומקנות כלים פרקטיים מגוונים, ביניהם:

  • תקשורת המכוונת לשקיפות והקשבה לצרכים מגוונים במסגרת יחסי מרות והשפעה

  • שיטות עדכניות להבנה וביסוס של גבולות והסכמות

  • פרקטיקות לגיבוש והגדרת הסכמים כיתתיים ברי-קיימא

  • שיטות מיודעות טראומה

bottom of page